רבי מאיר בעל הנס – מה היה האיש ומה פועלו?

חקירות פרטיות

בדור הרביעי של התנאי ובדור השני שלאחר חורבן בית המבקש חי לו רבי מאיר בעל הנס ביחד עם תלמידיו של רבי עקיבא. הגמרא מתארת את רבי מאיר כגדול התנאים בדורו וכן במסכת סנהדרין הוזכר כי היה תלמידו החשוב ביותר של רבי עקיבא והיה יושב בסמוך אליו בראש השולחן. לאורך הדורות וגם בשנים אלו ממש אנשים רבים מעם ישראל עולים לקברו של רבי מאיר ומתפללים לקב"ה לישועות וסגולות בזכותו של התנא הקדוש. כמו כן במקום מתקיימים מספר אירועים במהלך השנה לכבודו ולטובת גיוס תרומות לאחזקת המבנה המארח שמעבר קברו.

על משפחתו של רבי מאיר:

רבי מאיר בעל הנס הנו מזרע נירון – אחד מגדולי השרים של קיסר רומי החי באותה התקופה. אשתו הייתה ברוריה, בתו של אחד מעשרת הרוגי מלכות הקדוש רבי חנינא בן תרדיון. ברוריה הייתה ידועה בחכמתה וכן מלימודי תורה שכן למדה בכל יום 300 הלכות מ300 חכמים במשך שלוש שנים. רבי מאיר נקרא "בעל הנס" על שם הנס שעשה לאחותה של ברוריה וכן בזכות הישועות והסגולות מעל הטבע שעזר בהם לעם ישראל לאורך הדורות.

הסיפור מאחורי "אלהא דרבי מאיר ענני":

אחותה של ברוריה נשלחה לבית בושת לאחר שהוריהן הוצעו להורג על ידי השלטון הרומי כיוון שלימדו תורה בציבור. ברוריה שהייתה מלאה בצער ביקשה מרבי מאיר לצאת לעזרת החוצה ולהצילה. הוא הסכים, לקח שק מלא במטבעות זהב והגיע אל המקום מחופש לפרש רומי. הוא ביקש דווקא את אחותה ושיחד את השומר באמצעות שק המטבעות. רבי מאיר אמר לשומר שייקח חצי מהמטבעות לעצמו וחצי לשחד את הממומנים עליו על כך חסרה מישהי. במידה והמטבעות יגמרו וירצו להענישו שיאמר "אלהא דרבי מאיר ענני" והוא ינצל ואכן כאשר נגמרו לו מטבעות הזהב לשוחד, הרומאים נתנו הוראה לתלות את השומר והוא צעק "אלהא דרבי מאיר ענני", חבל התלייה נקרע והוא סיפר את הסיפור והרומאים החלו לרדוף אחר רבי מאיר בעל הנס והשומר הרומאי ניצל. כמובן שלאורך ההיסטוריה, גם לאחר חייו נשמרה זכותו של רבי מאיר על עם ישראל ויהודים רבים לאורך הדורות נהנו מישועות, סגולות וישועות בזכותו של התנא הקדוש.

קברו של רבי מאיר בעל הנס ותפילות בזכותו:

מקום קברו של רבי מאיר בעל הנס הנו בטבריה. מלבד כתבי האר"י הקדוש המציינים זאת יש כמה מקורות נוספים לכך. לאחר מקום הימצאו של קברו הוקם לכבודו מבנה מיוחד להכנסת אורחים ותפילות לקב"ה בזכותו של רבי מאיר. המבנה הישן נהרס ברעידת אדמה ובמקומו נבנה מבנה יפה ומכובד יותר בזכות התרומות של עם ישראל. כיום ישיבת "אור תורה" לומדת ומתחזקת את המקום ומגייסת תרומות, מארחת אנשים בכל יום במהלך השנה ומקיימת את ההילולה השנתית לכבודו של רמי מאיר בעל הנס. רבים עולים אל קברו כדי להתפלל לקב"ה ולזכות בישועות וסגולות בכל תחומי החיים. אתם מוזמנים לבקר ולעמוד לזכות בתפילה במקום קדוש זה.

שינוי גודל פונט