איפה מומלץ לקחת הלוואות חוץ בנקאיות למוגבלים?

בדרך כלל כאשר אנו לחוצים ביותר והחשבון שלנו נפגע כתוצאה מאותו לחץ כלכלי, דווקא אז נצטרך את העזרה של הבנק עם אשראי נוסף, איחוד הלוואות או ביצוע פעולה כלשהי שתעזור לנו לצאת מהברוך הכלכלי. כאשר נוטלים הלוואה לא מחושבת רק מתוך לחץ לסגור את ההוצאות החודשיות אנו עשויים להיקלע לבור עמוק יותר אולם אנשים רבים כן מתכננים לעשות שימוש נבון בכספי ההלוואה כדי לצמצם בהוצאות החודשיות ולהבריא מהמצב הכלכלי הלא נעים שהם נמצאים בו. הבנק לא רואה את זה ברוב המקרים ולכן גם אנשים בעלי חשבון מוגבל צריכים לפנות לאופציות חוץ בנקאיות.

איך חשבון הופך למוגבל וכיצד זה משפיע על בעל החשבון?

חשבון הופך להיות מוגבל אם חוזרים בו 10 שיקים בטווח קצר. ההגבלה על החשבון חלה על אותו בעל חשבון והיא תקפה למשך שנה. במהלך תקופת ההגבלה בעל החשבון לא יוכל להשתמש בשיקים, לא תהיה לו מסגרת אשראי בבנק, לא מסגרת של כרטיסי אשראי והוא גם לא יוכל לקבל הלוואה מהבנק. יתרה מכך – סביר להניח שאם השיקים חזרו החשבון נמצא במינוס כך שגם אם המשכורת שלכם תיכנס ייתכן והיא תיבלע בחשבון. בעוד צריך להתקיים איכשהו ולשלם תשלומים מסביב – הפתרון יהיה ככל הנראה הלוואות חוץ בנקאיות למוגבלים.

מהיכן ניתן לקחת הלוואות חוץ בנקאיות למוגבלים?

יש כמה סוגים של גופים המעניקים הלוואות חוץ בנקאיות: חברות אשראי, חברות ביטוח, גופים פיננסיים שונים ומרכזי הלוואות, קרנות מיוחדות, הלוואות בערבות המדינה, הלוואות למוגבלים, עמותות שונות העוזרות לאוכלוסיות מיוחדות בקהילה ועוד. כמובן שהדרישות כלפי בעלי חשבון מוגבל יהיו יותר נוקשות ולעתים אף יידרשו החתמת ערבים אולם כאשר אין אופציות אחרות זו הדרך היחידה להיעזר בהלוואות חוץ בנקאיות בזמן שהחשבון מוגבל.

שינוי גודל פונט